Engelleri aşalım! ÖTV’siz araç nasıl satın alınır?

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Araba Gurmesi’nde bugüne özel bir konu yazalım dedik ve engelli kardeşlerimizin ÖTV’siz nasıl araç alabildiklerine dair bir yazı yazdık. Engelli vatandaşlarımızın ÖTV ödemeden motorlu taşıt sahibi olabilmeleri için bir kaç önemli husus var. Bu kanunlar nelere göre düzenlenmiş, alım-satım işlemleri nasıl yapılıyor aşağıda sıraladık.

Öncelikle

Kimler ÖTV’siz Araç Alabilir?

1- Özür oranına bakılmaksızın, bizzat kullanma amacıyla araca sakatlığına uygun ek donanım yaptıran malul veengelliler.
2- %90 ve üzeri herhangi bir özrü bulunanmalul ve engelliler.

ÖTV’siz Araç Alımı Şartları Nelerdir?

1- Engelli vatandaşlarımızın öncelikle H sınıfı ehliyet sahibi olmaları, bizzat kullanma amacıyla araca sakatlığına uygun ek donanım yaptırmış olmaları ve malul ya da engelli olduklarını yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ilebelgelendirmeleri ayrıca alacakları sağlık kurulu raporunda ek donanımla araç kullanabileceklerine dair bir ibarenin var olması

2- %90 ve üzeri herhangi bir özrü bulunan malul ve engellilerin malul ya da engelli olduklarını yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

3- Sadece sol alt ekstremitede (sol ayak veya bacak) sakatlığı bulunan malul veengelliler için otomatik vitesli araç satın almaları kaydıyla araca ek donanım yaptırmalarına gerek yoktur. Sağlık kurulu raporuna “Otomatik vitesli araç kullanır.” ifadesinin yazılması yeterlidir.

4- Şartları sağlayan kişiler ÖTV istisnasından 5 yılda bir yararlanabileceklerdir. ÖTV’siz alınan aracın 5 yıl dolmadan satılması halinde aracı alırken ödenmeyen ÖTV ödenecek, 5 yıldan sonra satılması halinde ÖTV’nin geri ödenmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

5- Malul ve engellilerin üzerine kayıtlı ilk araçlar MTV’den (Motorlu Taşıtlar Vergisi) muaftır. Eğer kişi ilk aracından sonra aracını satmadan ikinci bir araç alımı yaparsa bu ikinci araç MTV’den muaf olmayacaktır. Aynı şekilde üçüncü, dördüncü ve üzeri adetlerde araç sahibi engellilerin sadece ilk araçları MTV’den muaf tutulacaktır.

ÖTV’siz Araç Alımı İçin Başvuru Yeri Neresidir?

ÖTV’siz araç alımında herhangi bir resmi merkeze başvuru gerekmemektedir.
Malul ve engellilerin ÖTV’siz araç alımında istenen belgeleri aracı satın alacakları bayiye teslim etmeleri yeterlidir.

ÖTV’sizAraç Alımı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Bizzat kullanma amacıyla araca sakatlığına uygun ekdonanım yaptıran malul ve engellilerden istenecek belgeler:

Yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu aslı veya noter onaylı örneği,
H sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi,
Aracın sakatlığa uygun değiştirildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği.

%90 ve üzeri herhangi bir özrü bulunan malul ve engellilerden istenecek belgeler

Yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu aslı veya noter onaylı örneği.

Ayrıca;
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun HükmündeKararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a göre, tekerlekli sandalye ya da sedye kullanımı zorunlu olan engellilerin yüksek tavanlı araçları için ÖTV indirimi yapılacak. Söz konusu engelli kişiler tekerlekli sandalye ya da sedye kullanımı zorunluluğunu sağlık raporu ile belgeleyecek. Engelli bireylerin yaşadığı sıkıntılardan birisi de; tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin bindirilmesine uygun araçların ve sedye ile binilmesine uygun tertibat yapılması gereken araçların yüksek tavanlı araçlar olmaları ve motor hacimlerinin 1600 cc ‘nin üstünde olmaları nedeniyle anılan kişilerin ÖTV indiriminden yararlanamamaları idi. Yeni hükümle yük taşınmasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu kapasitesi istiap haddinin %50 sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olan araçlar için durumu uygun engelliler tarafından iktisabının da özel tüketim vergisinden istisna tutulması sağlandı.